page_banner

215 216 217

  • Pearls Interference Mica Powder Iridescent Pigment

    Pearls Interference Mica Powder Iridescent Pigment

    Iridescentni pigment koji se sastoji od supstrata u obliku pločice i na njemu je obložen (a) sloj pored supstrata čiji sloj je sloj metalnog oksida koji se sastoji od jednog ili više oksida Ce, Sn ili Fe, i pri čemu se pigment sastoji od jednog ili skup više ponavljajućih slojeva metalnih oksida Sn praćenih Ti, ili (b) jedinica sloja Sn oksida i u njemu Ti oksida, jedinica koja se ponavlja jednom ili više puta.